Ukraine (UA):
31 players

Ukraine


Player

Rank

Club

Attendance

  Artem Kachanovskyi   2p  Rivn  ☑ ☐ ☐ 
  Andrii Kravets    1p    ☑ ☑ ☐ 
  Dmytro Bogatskyy   6d  Kyiv  ☑ ☑ ☑ 
  Valerii Krushelnytskyi   6d  Rivne  ☑ ☑ ☐ 
  Bogdan Zhurakovskyi   6d  Rivne  ☑ ☑ ☑ 
  Vsevolod Ovsiienko   4d  Kyiv  ☐ ☐ ☑ 
  Dmytro Yatsenko   4d  Kyiv  ☐ ☐ ☑ 
  Oleksandr Hiliazov   2d  Khar  ☑ ☑ ☑ 
  Olesia Malko   2d  Rivn  ☑ ☑ ☑ 
  Anna Melnyk   1d  Kyiv  ☐ ☑ ☑ 
  Nika Petrashevska   1k  Kyiv  ☑ ☑ ☑ 
  Ivan Prykhodko   1k  Kyiv  ☑ ☑ ☑ 
  Svitlana Tarasenko   2k  Kyiv  ☑ ☑ ☑ 
  Chernova Chernova   3k  Kyiv  ☐ ☐ ☐ 
  Heorhii Sheredeko   4k  Kyiv  ☑ ☑ ☑ 
  Yuliia Turovska   4k  Kyiv  ☑ ☐ ☑ 
  Roman Kushnerik   4k  Odesa  ☐ ☐ ☑ 
  Viktoriia Symonenko   5k  Kyiv  ☐ ☐ ☑ 
  Avhust Savytskyi   6k  Kyiv  ☑ ☑ ☑ 
  Viktor Hadzhiiev   6k  Kyiv  ☐ ☐ ☑ 
  Mykhailo Zinoviev   6k  Kharkiv  ☐ ☐ ☑ 
  Danylo Petrashevskyi   7k  Kyiv  ☑ ☑ ☑ 
  Danylo Petryk   7k  Kyiv  ☐ ☐ ☑ 
  Tymofii Ovsiienko   8k  Kyiv  ☐ ☐ ☑ 
  Vira Chernova   10k  Kyiv  ☑ ☑ ☐ 
  Dmytro Turovskyi   12k  Kyiv  ☑ ☐ ☑ 
  Raisa Baturina   10k  Kharkiv  ☐ ☐ ☑ 
  Tetiana Larina   12k  Kyiv  ☑ ☑ ☑ 
  Liliia Zhykharieva   14k  Kyiv  ☑ ☐ ☑ 
  Viktoriia Shumakova   16k  Kyiv  ☐ ☑ ☑ 
  Oksana Nevostruieva   17k  Kyiv  ☑ ☑ ☑